18/12/12

Διαλογισμός; από τον Αλαίν Ρατιέ, μάστερ στο Τσι Γκονγκ

1. Μπαίνετε στην κατάσταση διαλογισμού.


α. Άνοιγμα του σώματος
β. Άνοιγμα των κυρίων κέντρων.
γ. Στηρίγματα
δ. Αναρρόφηση του κέντρου  ανάμεσα στα μάτια (εσωτερικό χαμόγελο, μη-σκέψη)

2. Το θέμα, ο σκοπός…. Πχ : Η ειρήνη στον κόσμο

α. Συνδέστε το θέμα με εσάς, τον διαλογιζόμενο: εσωτερική κατάσταση (συγκίνηση, συναίσθημα) που χαρίζει η ειρήνη.
β. να βιώνετε, να είστε αυτήν την κατάσταση  στον μικρόκοσμο που είστε, στις παραμικρές εσωτερικές σας πτυχές .......μέχρι ............!
i. Ο μικρόκοσμος όντας το περιεχόμενο μέσα στο δοχείο, το μακρόκοσμο, έχετε συμβάλει/εργαστεί για την ειρήνη στον κόσμο
ii. Αυθόρμητες σκέψεις, διδάγματα  μπορούν  να εκδηλωθούν

3. Αυτό προϋποθέτει:

α. Μηδενική εγκεφαλική δραστηριότητα
β. Να γνωρίζετε τι είναι η ειρήνη, ως συναισθήματα /συγκινήσεις
γ. Να μπορείτε να ανακαλέσετε και να βιώσετε αυτή την κατάσταση
δ. Εμπειρία του μικρόκοσμου, του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου μέσα στον μακρόκοσμο

4. Καθοδήγηση διαλογισμού:

α. Μηδενική εγκεφαλική δραστηριότητα, καμία επιθυμία να επιβάλετε ή να μεταδώσετε.
β. Συνειδητοποίηση ότι είστε το κέντρο του σύμ-παντος ... (όπως όλος ο κόσμος), αλλά προπαντός να μη θέλετε να είστε το κέντρο ενός  κόσμου (ομφαλοκεντρισμός)
γ. Βίωμα του θέματος (ειρήνη), του μικρόκοσμου (του εαυτού σας) και του μακρόκοσμου (του κόσμου, του σύμπαντος)
δ. Ικανότητα να μεταδίδετε μέσω ενσυναίσθησης/συμπόνια ς την μικροκοσμική σας  κατάσταση  (της ειρήνης) στο μακρόκοσμο (το κόσμο).
i. Ο μακρόκοσμος  μεταδίδει την πληροφορία στους μικρόκοσμους που είναι συντονισμένοι .... όποιος και αν είναι ο τόπος, ο χρόνος, και ο αριθμός.

5. Πώς θα το επιτυγχάνετε;

α. Μετατρέποντας κάθε σημείο σε διαλογισμό (βίωμα μιας κατάστασης, μιας εμπειρίας, του να είστε)
β. Βιώνοντας συνειδητά μέσω των εμπειριών, ​​όλα τα συναισθήματα, όλες τις συγκινήσεις, τη θέληση του νου, τη μη-θέληση, το  « κάνε το άφησε το να γίνει»,  τον έσχατο διαχωρισμό  του σώματος, του νου και του πνεύματος στο κάθε στοιχείο, η ενότητα του σώματος, του νου, και την ενότητα/μονάδα  σώμα, νους και πνεύμα. (Έχουμε μέσα μας τη μνήμη όλης της ανθρωπότητας, σε όλες  τις  ακρότητες).
γ. Να βρείτε έναν καλό καθοδηγητή ... έτσι θα κερδίσετε χρόνο.

Méditer ? par Alain Ratié, maitre en Qi Gong


1.         Se mettre dans l’état de méditation.
a.       Ouverture du corps
b.      Ouverture des centres principaux
c.       Appuis
d.      Aspiration du centre entre les 2 yeux (sourire intérieur, non pensée)
2.       Le sujet, l’objet…… par ex : la paix dans le monde
a.       Relier le sujet au méditant : état intérieur (émotion, sentiment) que procure la paix
b.      Vivre, être cet état dans le microcosme que l’on est, dans les moindres recoins…….jusqu’à…………!
                                                               i.      Le microcosme étant le contenu dans le contenant, le macrocosme, vous avez œuvré pour la paix dans le monde
                                                             ii.      Pensées spontanées, enseignements peuvent se manifester
3.       Cela implique :
a.       Activité cérébrale nulle
b.      Connaître ce qu’est la paix, en tant que sentiments/émotions
c.       Pouvoir rappeler et vivre cet état
d.      Expérience du microcosme, du macrocosme et du microcosme dans le macrocosme
4.       Guider une méditation :
a.       Activité cérébrale nulle, aucune volonté d’imposer, de transmettre.
b.      Conscience d’être le centre de l’uni…vers (comme tout le monde), mais surtout pas vouloir être le centre d’un monde (nombrilisme)
c.       Expérience du sujet (paix), du microcosme (soi) et du macrocosme (monde, univers)
d.       Capacité à transmettre par empathie, son état microcosmique (de paix) au macrocosme (le monde).
                                                               i.      Le macrocosme transmet l’info aux microcosmes en ligne….quels que soient le lieu, le moment, le nombre.  
5.       Comment y arriver ?
a.       En faisant de chaque point une méditation (expérience d’un état, d’un vécu, d’être)
b.       En expérimentant par le vécu, en conscience toutes les émotions, tous les sentiments, le vouloir mental, le non vouloir, le « faire et laisser faire », la séparation extrême du corps, du mental et de l’esprit dans chacun des éléments, l’unité du corps, du mental, et l’unité corps, mental, esprit. (nous avons en nous la mémoire de toute l’humanité, dans tous les extrêmes)
c.       Trouver un bon guide… qui vous fera gagner du temps.


Σεμινάριο Ται Τσι με τον Άλεξ Ντονγκ στην Αθήνα, Δεκέμβριος 2012


Από την 29 Νοεμβρίου μέχρι την 2 Δεκεμβρίου 2012 έγινε στην Αθήνα το ετήσιο σεμινάριο Τάι Τσι με τον Άλεξ Ντονγκ, Κινέζος μάστερ στο Τάι Τσι. Τέσσερεις μέρες εντατικής πρακτικής όπου δουλέψαμε τα push hands, την αργή φόρμα 108 κινήσεων, το fatjin, το fast set και τις φόρμες με το κυρτό και το ίσιο σπαθί.
Μία ευκαιρία για να εμπεδώσουμε και να προοδεύουμε μαζί, και για μένα να εφαρμόσω κάποιες τεχνικές που έμαθα στο Τσι Γκονγκ.


Stage de Tai Chi avec Alex Dong. Decembre 2012

 Du 29 novembre au 2 décembre 2012 s'est tenu à Athènes le stage annuel de Tai Chi donné par Alex Dong, maitre chinois en Tai Chi. Quatre jours de pratique intensive où nous avons travaillé le push hands, la forme lente de 108 mouvements, le fatjin, le fast set et les formes avec le sabre et celle avec l’épée.


Une occasion annuelle d’approfondir et de progresser ensemble, et pour moi d’appliquer quelques techniques apprises en Qi Gong.