18/12/12

Διαλογισμός; από τον Αλαίν Ρατιέ, μάστερ στο Τσι Γκονγκ

1. Μπαίνετε στην κατάσταση διαλογισμού.


α. Άνοιγμα του σώματος
β. Άνοιγμα των κυρίων κέντρων.
γ. Στηρίγματα
δ. Αναρρόφηση του κέντρου  ανάμεσα στα μάτια (εσωτερικό χαμόγελο, μη-σκέψη)

2. Το θέμα, ο σκοπός…. Πχ : Η ειρήνη στον κόσμο

α. Συνδέστε το θέμα με εσάς, τον διαλογιζόμενο: εσωτερική κατάσταση (συγκίνηση, συναίσθημα) που χαρίζει η ειρήνη.
β. να βιώνετε, να είστε αυτήν την κατάσταση  στον μικρόκοσμο που είστε, στις παραμικρές εσωτερικές σας πτυχές .......μέχρι ............!
i. Ο μικρόκοσμος όντας το περιεχόμενο μέσα στο δοχείο, το μακρόκοσμο, έχετε συμβάλει/εργαστεί για την ειρήνη στον κόσμο
ii. Αυθόρμητες σκέψεις, διδάγματα  μπορούν  να εκδηλωθούν

3. Αυτό προϋποθέτει:

α. Μηδενική εγκεφαλική δραστηριότητα
β. Να γνωρίζετε τι είναι η ειρήνη, ως συναισθήματα /συγκινήσεις
γ. Να μπορείτε να ανακαλέσετε και να βιώσετε αυτή την κατάσταση
δ. Εμπειρία του μικρόκοσμου, του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου μέσα στον μακρόκοσμο

4. Καθοδήγηση διαλογισμού:

α. Μηδενική εγκεφαλική δραστηριότητα, καμία επιθυμία να επιβάλετε ή να μεταδώσετε.
β. Συνειδητοποίηση ότι είστε το κέντρο του σύμ-παντος ... (όπως όλος ο κόσμος), αλλά προπαντός να μη θέλετε να είστε το κέντρο ενός  κόσμου (ομφαλοκεντρισμός)
γ. Βίωμα του θέματος (ειρήνη), του μικρόκοσμου (του εαυτού σας) και του μακρόκοσμου (του κόσμου, του σύμπαντος)
δ. Ικανότητα να μεταδίδετε μέσω ενσυναίσθησης/συμπόνια ς την μικροκοσμική σας  κατάσταση  (της ειρήνης) στο μακρόκοσμο (το κόσμο).
i. Ο μακρόκοσμος  μεταδίδει την πληροφορία στους μικρόκοσμους που είναι συντονισμένοι .... όποιος και αν είναι ο τόπος, ο χρόνος, και ο αριθμός.

5. Πώς θα το επιτυγχάνετε;

α. Μετατρέποντας κάθε σημείο σε διαλογισμό (βίωμα μιας κατάστασης, μιας εμπειρίας, του να είστε)
β. Βιώνοντας συνειδητά μέσω των εμπειριών, ​​όλα τα συναισθήματα, όλες τις συγκινήσεις, τη θέληση του νου, τη μη-θέληση, το  « κάνε το άφησε το να γίνει»,  τον έσχατο διαχωρισμό  του σώματος, του νου και του πνεύματος στο κάθε στοιχείο, η ενότητα του σώματος, του νου, και την ενότητα/μονάδα  σώμα, νους και πνεύμα. (Έχουμε μέσα μας τη μνήμη όλης της ανθρωπότητας, σε όλες  τις  ακρότητες).
γ. Να βρείτε έναν καλό καθοδηγητή ... έτσι θα κερδίσετε χρόνο.

Méditer ? par Alain Ratié, maitre en Qi Gong


1.         Se mettre dans l’état de méditation.
a.       Ouverture du corps
b.      Ouverture des centres principaux
c.       Appuis
d.      Aspiration du centre entre les 2 yeux (sourire intérieur, non pensée)
2.       Le sujet, l’objet…… par ex : la paix dans le monde
a.       Relier le sujet au méditant : état intérieur (émotion, sentiment) que procure la paix
b.      Vivre, être cet état dans le microcosme que l’on est, dans les moindres recoins…….jusqu’à…………!
                                                               i.      Le microcosme étant le contenu dans le contenant, le macrocosme, vous avez œuvré pour la paix dans le monde
                                                             ii.      Pensées spontanées, enseignements peuvent se manifester
3.       Cela implique :
a.       Activité cérébrale nulle
b.      Connaître ce qu’est la paix, en tant que sentiments/émotions
c.       Pouvoir rappeler et vivre cet état
d.      Expérience du microcosme, du macrocosme et du microcosme dans le macrocosme
4.       Guider une méditation :
a.       Activité cérébrale nulle, aucune volonté d’imposer, de transmettre.
b.      Conscience d’être le centre de l’uni…vers (comme tout le monde), mais surtout pas vouloir être le centre d’un monde (nombrilisme)
c.       Expérience du sujet (paix), du microcosme (soi) et du macrocosme (monde, univers)
d.       Capacité à transmettre par empathie, son état microcosmique (de paix) au macrocosme (le monde).
                                                               i.      Le macrocosme transmet l’info aux microcosmes en ligne….quels que soient le lieu, le moment, le nombre.  
5.       Comment y arriver ?
a.       En faisant de chaque point une méditation (expérience d’un état, d’un vécu, d’être)
b.       En expérimentant par le vécu, en conscience toutes les émotions, tous les sentiments, le vouloir mental, le non vouloir, le « faire et laisser faire », la séparation extrême du corps, du mental et de l’esprit dans chacun des éléments, l’unité du corps, du mental, et l’unité corps, mental, esprit. (nous avons en nous la mémoire de toute l’humanité, dans tous les extrêmes)
c.       Trouver un bon guide… qui vous fera gagner du temps.


Σεμινάριο Ται Τσι με τον Άλεξ Ντονγκ στην Αθήνα, Δεκέμβριος 2012


Από την 29 Νοεμβρίου μέχρι την 2 Δεκεμβρίου 2012 έγινε στην Αθήνα το ετήσιο σεμινάριο Τάι Τσι με τον Άλεξ Ντονγκ, Κινέζος μάστερ στο Τάι Τσι. Τέσσερεις μέρες εντατικής πρακτικής όπου δουλέψαμε τα push hands, την αργή φόρμα 108 κινήσεων, το fatjin, το fast set και τις φόρμες με το κυρτό και το ίσιο σπαθί.
Μία ευκαιρία για να εμπεδώσουμε και να προοδεύουμε μαζί, και για μένα να εφαρμόσω κάποιες τεχνικές που έμαθα στο Τσι Γκονγκ.


Stage de Tai Chi avec Alex Dong. Decembre 2012

 Du 29 novembre au 2 décembre 2012 s'est tenu à Athènes le stage annuel de Tai Chi donné par Alex Dong, maitre chinois en Tai Chi. Quatre jours de pratique intensive où nous avons travaillé le push hands, la forme lente de 108 mouvements, le fatjin, le fast set et les formes avec le sabre et celle avec l’épée.


Une occasion annuelle d’approfondir et de progresser ensemble, et pour moi d’appliquer quelques techniques apprises en Qi Gong.
26/11/12

Message d’Alain Ratié, maitre en Qi Gong, Novembre 2012

Suite au stage de ce weekend, j’aimerais donner quelques  précisions  concernant  l’esprit de la pratique  et l’esprit qui sous-tend  l’enseignement du Qi Gong.
 
Pratiquer le Qi Gong, c’est avant tout être prêt à recevoir, à échanger, à considérer le sacré de la vie partout et en  toutes choses, à vivre l’instant présent en cultivant la totalité de son être, avec amour sagesse et patience. C est aussi savoir laisser l’ego, en cultivant l’humilité, la confiance en soi et le désir de changer sa réalité.

Enseigner le Qi Gong  c’est un don total de soi, sans discernement, à la vie, à la nature, aux chercheurs de vérité et surtout à  soi-même.  Enseigner le Qi Gong  n’est aucunement une affaire commerciale, d’ego,  de compétition,  c’est… Tout le monde a droit à la liberté, à l’espoir, à la vie… sans exception.  Si  un pratiquant me donne seulement 5€ pour un stage de deux jours,  le faisant en toute conscience, parce qu’il ne peut faire autrement, mon travail n’est pas dévalorisé, au contraire. Je travaille, j’enseigne d’autres valeurs que celles d’un système qui n’en finit pas de mourir. Comment vouloir changer le monde si l’on prend pour point d’appui  la raison, et que l’on attende seulement un changement chez les autres...

Cultivons ensemble la sagesse, repoussons les limites d’un monde étriqué, et tout simplement, vivons.


Il était une fois une grenouille qui, au fond d’un puits, regardait l’immensité de son ciel. Un jour, de ce  ciel, tomba un crapaud qui vint lui rendre visite.  Lui parlant d’un autre monde beaucoup plus vaste, le crapaud la convainquit de venir voir cet ailleurs. Sortant de son monde, la grenouille, à la vue de ce nouveau ciel, en perdit connaissance  et s’ouvrit à une nouvelle conscience…

Mais peut-être est-elle retournée dans son trou pour se contenter de son ciel et surtout oublier qu’un autre monde plus vaste existe. 

Alain Ratié

18/11/12

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ QI GONG ME TON ALAIN RATIE, 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στην Αγία Παρασκευή


Ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Αλαιν Ρατιέ, μάστερ στο Qi Gongsensei  στο karate και ενεργειακός θεραπευτής βρίσκεται στην Αθήνα και, πέρα από μεσοβδόμαδα μαθήματα στη Νέα Σμύρνη και κοντά στην Ακρόπολη, θα παραδώσει και σεμινάριο Qi Gong στην Αγία Παρασκευή στις 24 και 25 Νοεμβρίου με θέμα: Εφαρμογές του Qi Gong στις πολεμικές τέχνες.

To Qi Gong που διδάσκει ο Αλαιν Ρατιέ, μάστερ στο Qi Gong, αλλάζει ριζικότατα (!) την επαφή στην ενέργεια και τη χρήση της... Σας διαβεβαιώνω ότι, από προσωπική μου εμπειρία, έστω και από περιέργεια, αξίζει τον κόπο να έρθετε να δείτε και κυρίως να βιώσετε το Qi Gong (Καλλιέργεια της ενέργειας) που διδάσκει. Οικονομικό εμπόδιο δεν υπάρχει διότι αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το ποσό, με γνώμονα τη συνείδηση και την ειλικρίνειά του, μπορεί να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις οικονομικές του δυνατότητες του. και αυτό το εννοεί ο Αλαιν!

Πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ομάδα facebook Qi Gong Alain Ratié. Αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά την προσωπική επαφή με τον ίδιο τον δάσκαλο!

Αγία Παρασκευή, Αγίου Ιωάννου 54, εμπορικό κέντρο «Βεργίνα», 2ος όροφος, σχολή «Οδυσσέας» - 10.30/16.30
Εφαρμογές του
Qi Gong στις Πολεμικές Τέχνες
Το
Hara, η αρχιτεκτονική του ακριβούς κέντρου

Κόστος: 80 ευρώ
Εάν κάποια άτομα δυσκολεύονται να καταβάλλουν το ποσό για το σεμινάριο μπορούν, βασιζόμενοι στην συνείδηση, την ειλικρίνεια και την επιθυμία τους να μάθουν, να εμβαθύνουν και να προχωρήσουν στο δρόμο του  qi gong , να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δυνατότητές τους.

Πληροφορίες και εγγραφές
Μαρί-Πασκάλ Τζάννες : 210 93 53 945/ 69 76 21 36 46 και :
mptzannes@gmail.com
Επιπλέον πληροφορίες:
Ομάδα
facebook : Qi Gong Alain Ratié (αρχεία και δημοσιεύσεις)Ποιος είναι ο Αλαιν Ρατιέ;

Ο Αλαίν Ρατιέ είναι μάστερ στο Qi Gong ( Τσι Γκονγκ), sensei στο Καράτε και ενεργειακός θεραπευτής. Μένει στο Μπενίν (Δυτική Αφρική).

Είναι εκπαιδευτής Πολεμικών Τεχνών (Καράτε, Aïkido, αυτοάμυνα) από το 1979.

Από το 1983 μέχρι το 198 υπήρξε βοηθός στην ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών του Μπενίν.

Από το 1995 διδάσκει  Qi Gong (Σχολή του Bernard Sautarel) και παραδίδει σεμινάρια σε Γαλλία, Ελλάδα, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν .

Το 2002 ίδρυσε στο Μπενίν το Ενεργειακό Κέντρο του Τομπέ σύμφωνα με τις αρχές  της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής , με σκοπό την ενεργειακή διδασκαλία, τον οικο- τουρισμό και την παραδοσιακή θεραπευτική.

Από το 2003 παραδίδει σεμινάρια για το περιβάλλον, τη μελισσοκομική, την προσωπική ανάπτυξη και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε επιχειρήσεις.

Από τον Οκτώβριο 2011 έχει αναλάβει  την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας για μία ιδιωτική εταιρεία.

Από το 2009, έρχεται δυο ή τρεις φορές το χρόνο στην Αθήνα για να παραδώσει σεμινάρια  Qi Gong και ενεργειακές θεραπείες. 

 Η τέχνη του συνδυάζει την δύναμη των πολεμικών τεχνών με την θεραπευτική δράση του Qi.13/11/12

Επόμενες δραστηριότητες Τσι Γκονγκ με τον Αλαιν Ρατιέ, Νοέμβριο 2012

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους,
Το πρώτο σεμινάριο Qi Gong με τον Αλαιν Ρατιέ έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Χαλάνδρι με θέμα :Κίνηση και συνειδητότητα, έκφραση του πνεύματος. Μαζευτήκαμε για να δουλέψουμε, μεταξύ άλλων, τα Tuina των ανοιγμάτων και των νεφρών, καθώς και το βάδισμα του ελαφιού. Ο Αλαιν πρόσθεσε κάποιες λεπτομέρειες.

Επίσης ο Αλαιν μας έδειξε πώς να νιώσουμε το ενεργειακό σώμα ενός ατόμου και μας βοήθησε να βιώσουμε πώς είναι η ενεργεία της γης και του ουρανού.

Το επόμενο σεμινάριο με θέμα :1o Tan tien, ενότητα του φυσικού σώματος, στήριγμα του Qi και του πνεύματος, θα γίνει στις 17 -18 Νοεμβρίου 2012, στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 1 στο ισόγειο δεξιά,10.30- 13.00 και 14.00-16.30

Prochaines activites Qi Gong avec Alain Ratie, novembre 2012

Bonjour à tous et à toutes,

Le premier stage de Qi Gong avec Alain ayant pour thème : Mouvement et conscience, expression de l’esprit a eu lieu le weekend dernier a Halandri.
Nous nous sommes réunis pour travailler en autres les tuina des ouvertures et des reins, et le pas du cerf. Alain y a ajouté certains détails.
Alain nous a montré comment sentir le corps énergétique de quelqu’un et nous a aidés à ressentir l’énergie de la terre et celle du ciel.

Le prochain stage ayant pour thème : 1er Tan Tien, unité du corps physique, support du Qi et de l’esprit, aura lieu a à Néa Smyrni, 1 rue Omirou, rez-de-chaussée droite,
10h30-13h & 14h-16h30
Infos : Marie-Pascale Tzannès:69 76 21 36 46 / 210 93 53 945 - mptzannes@gmail.com
Et Marily Karra: 69 72 19 00 24 - marilikaria@hotmail.com
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier stage pour participer au second.

A partir de demain commencent  les cours en semaine qui ont été fixés comme suit :

·         Cours d‘approfondissement pour élèves qui auront lieu :
v  Lundi 12 Novembre 2012, 19h à 21h, Acropole, 43 rue Areopagitou, rez-de-chaussée (local des scouts).
v  Jeudi  15 Novembre 2012, 19h à 21h, Acropole, 43 rue Areopagitou, rez-de-chaussée (local des scouts).
v  Mardi 20 Novembre 2012, 19h à 21h, Néa Smyrni, 1 rue Omirou, rez-de-chaussée droite.
v  Jeudi 22 Novembre 2012, 19h à 21h, Acropole, 43 rue Areopagitou, rez-de-chaussée (local des scouts).

·         Cours pour enseignants et personnes se destinant à l’enseignement du Qi Gong.
Le cours qu’Alain propose pour les enseignants sera une progression et un approfondissement de l'enseignement du Qi Gong. Cela concernera la physiologie du corps, le mouvement qui amène l'énergie, à aller de l'intérieur vers l'extérieur, puis à revenir à l'intérieur.
Les cours auront lieu :
v  Mardi 13 Novembre 2012, 9h à 11h, Acropole, 43 rue Areopagitou, rez-de-chaussée (local des scouts).
v  Jeudi 15 Novembre 2012, 15h30 à 17h30, Néa Smyrni, 1 rue Omirou, rez-de-chaussée à droite.
v  Mardi 20 Novembre 2012, 9h à 11h, Acropole, 43 rue Areopagitou, rez-de-chaussée (local des scouts).
v  Jeudi 22 Novembre 2012, 15h30 à 17h30, Néa Smyrni, 1 rue Omirou, rez-de-chaussée à droite.

Le prix des cours de deux heures est de 20 € par cours, mais chacun est libre selon sa conscience et sa sincérité de verser la somme qui correspond  à ses moyens. L’important est d’être motivé et de vouloir apprendre et progresser.

Alain vous envoie ses plus cordiales salutations. 

Message d'Alain Ratie, maitre en Qi Gong, Novembre 2012 Premier weekend de stage a Xalandri, 10-11 Novembre 2012Suite au stage de ce weekend, j’aimerais donner quelques  précisions  concernant  l’esprit de la pratique  et l’esprit qui sous-tend  l’enseignement du Qi Gong.
 
Pratiquer le Qi Gong, c’est avant tout être prêt à recevoir, à échanger, à considérer le sacré de la vie partout et en  toutes choses, à vivre l’instant présent en cultivant la totalité de son être, avec amour sagesse et patience. C est aussi savoir laisser l’ego, en cultivant l’humilité, la confiance en soi et le désir de changer sa réalité.

Enseigner le Qi Gong  c’est un don total de soi, sans discernement, à la vie, à la nature, aux chercheurs de vérité et surtout à  soi-même.  Enseigner le Qi Gong  n’est aucunement une affaire commerciale, d’ego,  de compétition,  c’est… Tout le monde a droit à la liberté, à l’espoir, à la vie… sans exception.  Si  un pratiquant me donne seulement 5€ pour un stage de deux jours,  le faisant en toute conscience, parce qu’il ne peut faire autrement, mon travail n’est pas dévalorisé, au contraire. Je travaille, j’enseigne d’autres valeurs que celles d’un système qui n’en finit pas de mourir. Comment vouloir changer le monde si l’on prend pour point d’appui  la raison, et que l’on attende seulement un changement chez les autres...

Cultivons ensemble la sagesse, repoussons les limites d’un monde étriqué, et tout simplement, vivons.

Il était une fois une grenouille qui, au fond d’un puits, regardait l’immensité de son ciel. Un jour, de ce  ciel, tomba un crapaud qui vint lui rendre visite.  Lui parlant d’un autre monde beaucoup plus vaste, le crapaud la convainquit de venir voir cet ailleurs. Sortant de son monde, la grenouille, à la vue de ce nouveau ciel, en perdit connaissance  et s’ouvrit à une nouvelle conscience…

Mais peut-être est-elle retournée dans son trou pour se contenter de son ciel et surtout oublier qu’un autre monde plus vaste existe. 

Alain Ratie 

Mήνυμα του Αλαιν Ρατιέ, μάστερ στο Τσι Γκονγκ:

Πρώτο σεμινάριο Qi Gong με τον Αλαιν Ρατιέ στο Χαλάνδρι,  10-11 Νοέμβριο 2012Μετά από το σεμινάριο του περασμένου σαββατοκύριακου, θα ήθελα να δώσω μερικές διευκρινήσεις σχετικά με το πνεύμα της πρακτικής μας και για το πνεύμα που διέπει τη διδασκαλία του Τσι Γκονγκ. 

Η πρακτική του Qi Gong υφίσταται πάνω απ 'όλα στο να είσαι έτοιμος να λαμβάνεις,  να ανταλλάσσεις, να εξετάζεις την ιερότητα της ζωής παντού και σε όλα τα πράγματα, να ζήσεις την παρούσα στιγμή καλλιεργώντας το ολότητα της ύπαρξής σου, με αγάπη, σοφία και υπομονή. Υφίσταται επίσης στο να ξέρεις να  παραμερίσεις το εγώ, καλλιεργώντας την ταπεινότητα, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και την επιθυμία να αλλάξεις την πραγματικότητα. 

Στη διδασκαλία του Qi Gong δίνεσαι ολοκληρωτικά, χωρίς διάκριση, στη ζωή, στη φύση, στους αναζητητές  της  αλήθειας και κυρίως στον εαυτό σου. Σε καμία περίπτωση η διδασκαλία του Qi Gong δεν είναι μια εμπορική επιχείρηση, δεν έχει σχέση με το εγώ ούτε με τον ανταγωνισμό, απλώς είναι ... Ο καθένας δικαιούται την ελευθερία, την ελπίδα, τη ζωή ... χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ένας ασκούμενος μου δίνει μόνο 5 € για ένα διήμερο σεμινάριο, και το κάνει με πλήρη συνείδηση, επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, η δουλειά μου δεν υποτιμάται, αντίθετα μάλιστα. Δουλεύω, διδάσκω άλλες αξίες από αυτές του συστήματος μας που αργοπεθαίνει. Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο, αν στηριζόμαστε στη λογική και περιμένουμε μονάχα να αλλάζουν οι άλλοι ...

Ας καλλιεργήσουμε μαζί τη σοφία, ανοίγοντας τα όρια ενός στενόχωρου κόσμου, και πολύ απλά, ας ζήσουμε.

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα βατραχάκι που, από τον πάτο ενός πηγαδιού, κοίταζε την απεραντοσύνη του ουρανού του. Μια μέρα, από αυτόν τον ουρανό, έπεσε ένας φρύνος που ήρθε να το επισκεφθεί. Μιλώντας για έναν ευρύτερο κόσμο ο φρύνος έπεισε το βατραχάκι να έρθει και να δει αυτό το κάπου αλλού. Όταν το βατραχάκι άφησε τον κόσμο του και είδε το νέο ουρανό, έχασε τις αισθήσεις του και ανοίχτηκε σε μια νέα συνείδηση ​​...

Ίσως όμως το βατραχάκι να γύρισε πίσω στην τρύπα του για να αρκέστηκε στο δικό του ουρανό και κυρίως να ξέχασε ότι υπάρχει ένας άλλος ευρύτερος κόσμος.

Αλαιν Ρατιέ

7/11/12

Ποιος είναι ο Αλαιν Ρατιέ;Ο Αλαίν Ρατιέ είναι μάστερ στο Qi Gong ( Τσι Γκονγκ), sensei στο Καράτε και ενεργειακός θεραπευτής. Μένει στο Μπενίν (Δυτική Αφρική).

Είναι εκπαιδευτής Πολεμικών Τεχνών (Καράτε, Aïkido, αυτοάμυνα) από το 1979.


Από το 1983 μέχρι το 1987 υπήρξε βοηθός στην ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών του Μπενίν.

Από το 1995 διδάσκει  Qi Gong (Σχολή του Bernard Sautarel) και παραδίδει σεμινάρια σε Γαλλία, Ελλάδα, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν.

Το 2002 ίδρυσε στο Μπενίν το Ενεργειακό Κέντρο του Τομπέ σύμφωνα με τις αρχές  της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, με σκοπό την ενεργειακή διδασκαλία, τον οικο- τουρισμό και την παραδοσιακή θεραπευτική.

Από το 2003 παραδίδει σεμινάρια για το περιβάλλον, τη μελισσοκομική, την προσωπική ανάπτυξη και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε επιχειρήσεις.

Σεμινάριο Qi Gong στο Μπουρκίνα Φάσο, Οκτώβριο 2012
Από τον Οκτώβριο 2011 έχει αναλάβει  την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας για μία ιδιωτική εταιρεία.

Από το 2009, έρχεται δυο ή τρεις φορές το χρόνο στην Αθήνα για να παραδώσει σεμινάρια  Qi Gong και ενεργειακές θεραπείες. 

 Η τέχνη του συνδυάζει την δύναμη των πολεμικών τεχνών με την θεραπευτική δράση του Qi.Qui est Alain Ratié?

Stage de Qi Gong au Burkina Fasso, octobre 2012

Alain Ratié est maitre en Qi Gong, sensei en Karaté et thérapeute énergétique. Il vit au Benin (en Afrique de l’Ouest).

Il enseigne des arts martiaux (Karaté, aïkido, self défense) depuis 1979.

De 1982 à 1987, il a été assistant à la Fédération des arts martiaux du Bénin.

Depuis 1995, il enseigne le Qi Gong (école Bernard SAUTAREL) et est maître de stages en France, en Grèce, au Burkina Faso et au Bénin.

En 2002, il a créé le Centre Energétique de Tobé au Bénin selon le système de la médecine traditionnelle chinoise pour l’enseignement énergétique, l’écotourisme, et la tradi-thérapie.

A partir de 2003, il organise des séminaires sur l’environnement, l’apiculture, ainsi que  le développement personnel et les relations humaines en entreprise.

Depuis octobre 2011, il forme des agents de sécurité pour une société privée.

Depuis 2009, il vient deux à trois fois par an en Grèce à Athènes pour y donner des stages de Qi Gong et des thérapies énergétiques.

Son art associe la puissance des arts martiaux à la fonction thérapeutique du Qi.

11/10/12

Lettre mensuelle Qi Gong no 6 – Octobre 2012


Chers  amis du Qi Gong,

Toute l’équipe organisatrice s’active pour les derniers préparatifs du stage d’Alain Ratié en Novembre en espérant  que nous répondrons à vos attentes pour que nous puissions tous profiter au maximum du séjour d’Alain Ratié à Athènes.

Un changement important à noter : Le weekend de stage des 24 et 25 Novembre 2012 : Les applications du Qi Gong aux Arts Martiaux, aura lieu à Agia Paraskevi, 54 rue Agiou Ioannou au lieu de Néa Smyrni.

Μηνιαία επιστολή Qi Gong # 6 – Οκτώβριος 2012

Αγαπητοί φίλοι του Τσι Γκονγκ,

Όλη η οργανωτική ομάδα βρίσκεται επί ποδός για τις τελευταίες προετοιμασίες για τα σεμινάρια του Alain Ratié τον Νοέμβριο 2012, με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και θα επωφεληθούμε τα μέγιστα της παραμονής του στην Αθήνα.

Παρακαλώ σημειώστε μια σημαντική αλλαγή : Το σαββατοκύριακο στις 24-25 Νοεμβρίου 2012: Οι εφαρμογές του Τσι Γκονγκ στις Πολεμικές Τέχνες, θα γίνει στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Ιωάννου 54 αντί για Νέα Σμύρνη.

Συμπληρωματικά στα σεμινάρια των σ/κ που σας το θυμίζουμε παρακάτω, τα μεσοβδόμαδα μαθήματα έχουν καθοριστεί ως εξής:

8/10/12

Entretien avec Alain Ratié - propos recueillis par Myrto Skotida, élève d’Alain.


Bonjour tout le monde,

1. Comment as-tu commencé à t’intéresser à l’énergie?

Mon intérêt pour le travail énergétique a commencé au début de ma formation martiale en  Karaté (il y a 45 ans), qui parlait souvent du hara, mais qui ne donnait aucun autre moyen pour y arriver, sinon de devenir ermite.
L’intérêt est devenu plus pressant avec le déclin physique, il y a une vingtaine d’années, handicap certain pour l’enseignement des arts martiaux qui demande une présence physique plus que verbale.

2. Quelle est la base de tes séminaires?

La base de mes séminaires est le côté rationnel d’un travail de reconstruction du corps physique et mental vers l’être, en donnant des clés liées au développement de plus en plus accru de la conscience, avec pour conséquence la découverte d’infinies possibilités et, avec du travail, de se réaliser en tant qu’être.

3. Qu’est-ce que l’on "gagne" à suivre tes séminaires?

La confiance en soi, le bien être, un cheminement reproductible dans toutes les voies de l’art et du développement personnel, un chemin de liberté, un espoir et, avec le temps et beaucoup de travail, la maîtrise de l’énergie et son utilisation pour la santé de soi et de son environnement. La formation d’enseignants sur Athènes allant sur ce chemin garantit la pérennité des séminaires.

Συνέντευξη του Αλαίν Ρατιέ από την Μυρτώ Σκοτίδα, μαθήτρια του Αλαίν.


Καλημέρα σε όλους,

1.Πώς άρχισες να ενδιαφέρεσαι για την ενέργεια;

Το ενδιαφέρον μου για την εργασία με την ενέργεια παρουσιάστηκε στο ξεκίνημα της
εκπαίδευσης μου στο Καράτε (πριν από 45 χρόνια), όπου γινόταν συχνά λόγος για το χάρα, χωρίς όμως να δίνεται άλλος τρόπος να φτάσεις σε αυτό παρά με το να γίνεις ερημίτης.
Το ενδιαφέρον μου έγινε πιο έντονο με την φυσική φθορά του σώματος, πριν από μια εικοσαετία, πραγματικό μειονέκτημα για την διδασκαλία των πολεμικών τεχνών, όπου απαιτείται κυρίως σωματική παρουσία παρά λεκτική.

2. Ποια είναι η βάση των σεμιναρίων σου;

Η βάση των σεμιναρίων μου είναι η ορθολογική πλευρά μιας δουλειάς ανοικοδόμησης του φυσικού και νοητικού σώματος προς το είναι, δίνοντας τα κλειδιά που οδηγούν στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη της συνείδησης και κατά συνέπεια στην ανακάλυψη απεριόριστων δυνατοτήτων και, μέσω της εργασίας, στην αυτοπραγμάτωση.

3.Τι όφελος μπορεί να αποκομίσει κάποιος παρακολουθώντας τα σεμινάριά σου;

Την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, την ευεξία, μια πορεία που μπορεί να αναπαραχθεί  σε όλα τα μονοπάτια της τέχνης και της προσωπικής ανάπτυξης , μια ατραπός για την  ελευθερία, μια ελπίδα και, συν τω χρόνω και με σκληρή δουλειά, τον έλεγχο της ενέργειας και τη χρήση της για την φροντίδα της δικής του υγείας και του περιβάλλοντός του. Η εκπαίδευση δασκάλων στην Αθήνα, οι οποίοι προχωρούν  σε αυτό το μονοπάτι, εγγυάται την συνέχεια των σεμιναρίων στο μέλλον.


18/9/12

Stage de Qi Gong avec Alain Ratié - Novembre 2012


Stage d’Alain Ratié en novembre 2012 comportant trois weekends :

10-11 novembre 2012 : Qi Gong
Mouvement et conscience, expression de l’esprit
à Halandri, 45 rue Griva, école Atrapos de Tae-Kwon-do, Aïkido, Tai Chi
10h30-13h / 14h-16h30

17-18 novembre 2012 : Qi Gong
 1er Tan Tien, unité du corps physique, support du Qi et de l’esprit
à Néa Smyrni, 1 rue Omirou, rez-de-chaussée
10h30-13h / 14h-16h30

24-25 novembre 2012 : Applications du Qi Gong aux Arts Martiaux
Hara, l’architecture du milieu juste
à Agia Paraskevi, 53 rue Αgiou Ioannou, école "Odysseas" de Karaté, Tai Chi et Yoga. Centre commercial « Vergina », 2eme étage.            
10h30-13h / 14h-16h30

Les tarifs sont les suivants :
80 € pour un weekend
140 € pour deux weekends
160 € pour trois weekends

Des cours supplémentaires seront donnés en semaine et seront payants (20 € pour deux heures). 

Alain propose de donner aussi des cours pour enseignants et personnes se destinant à l’enseignement du Qi Gong. Si vous êtes intéressés par ces cours, vous pouvez contacter Marie-Pascale Tzannes au 210 93 53945 ou 69 76 21 36 46 ou par courriel : mptzannes@gmail.com.

Si des personnes ont des difficultés à payer le montant de leur stage ou les cours en semaine (y compris les cours pour enseignants), elles pourront, guidées par leur conscience,  leur sincérité ainsi que leur désir d’apprendre et de progresser sur la voie du Qi Gong, verser la somme qui correspond à leurs moyens.
Si le stage devait être annulé, les versements effectués vous seront remboursés intégralement.
Si de votre côté un cas de force majeure vous empêche de participer au stage, votre versement vous sera remboursé.

Infos,  inscriptions et paiement auprès de :
Marie-Pascale Tzannès : 210 93 53 945/ 69 76 21 36 46 - mptzannes@gmail.com
Marily Karra: 69 72 19 00 24 - marilikaria@hotmail.com
Philippe Watel 210 81.05.279 - philippe.watel@gmail.com (pour le weekend du 24-25 novembre)
Vous pouvez également faire un versement sur le compte bancaire suivant :
ATE bank : ΤΖΑΝΝΕΣ ΜΑΡΙ-ΠΑΣΚΑΛ-ΜΠΕΡΝΑΡ 390 01 030830 63

A la banque, au moment de votre versement, demandez à l’employé d’inscrire votre nom et les dates du stage ou des stages auxquels vous désirez participer.
Nous vous prions aussi d’envoyer un e-mail à Marie-Pascale Tzannès en précisant votre nom, prénom, dates et nombre de stages choisis, votre date de paiement, et les références de votre compte bancaire en cas d’annulation pour pouvoir être remboursés. N’oubliez pas de conserver le reçu de la banque et de le présenter en venant au stage.