9/4/15

Μήνυμα του Αλαίν Ρατιέ / Message d’Alain Ratié

Μήνυμα του Αλαίν Ρατιέ, μάστερ στο Τσι Γκονγκ, sensei στο Καράτε και ενεργειακού θεραπευτή:
Χωρίς συνειδητότητα, η θετική σκέψη δεν είναι παρά μόνο μια σκέψη σαν τις άλλες, είναι άχρηστη.
Αυτή η "σκέψη" βοηθάει μόνο στο να ενισχυθεί η θέση του νου, στη δήθεν εξέλιξη μας.
Ο φόβος για τη ζωή  προέρχεται κυρίως από το νου, που μας παραμυθιάζει με μια πραγματικότητα που δεν είναι δική μας.
Οι σκέψεις δεν είναι δικές μας, προέρχονται από το σύστημα στο οποίο ζούμε, βρίσκονται έξω από εμάς.
Μόνο η κατάσταση της Ύπαρξης , της Ειρήνης, της συνειδητότητας και της αγάπης (η πραγματική κατάσταση) είναι δική μας.
Η μη σκέψη, που πηγάζει από την σωματική και συναισθηματική γαλήνη, μας οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση, στην πραγμάτωση της Ζωής μέσα μας, στην καθαρή σκέψη και συνειδητότητα.

Message d’Alain Ratié, master en Qi Gong, senseï en karaté et thérapeute énergétique:  
Sans conscience, la pensée positive n'est qu'une pensée comme les autres, elle ne sert à rien.
Cette "pensée" participe seulement à conforter la position du mental, dans notre pseudo évolution.
La peur que nous avons de vivre vient d'abord du mental, qui nous raconte une histoire d'une réalité qui ne nous appartient pas.
Les pensées ne sont pas les nôtres, elles viennent du système dans lequel on vit, elles sont extérieures à nous,
Seuls les états d'Être, de Paix, de conscience et d'Amour (le vrai état) nous appartiennent.

La non pensée, issue de la paix du corps et des émotions nous amènent à la réalisation du soi, à la réalisation du Vivant en nous, à la pensée et à la conscience pures.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου